Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja nieudostępniona

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

walidacja css walidacja html

Wydziały i biura - opisy: Wydział Spraw Lokalowych - do 04.02.2011

Wydział Spraw Lokalowych    -    SL


Naczelnik:  Edward Karnaś
  Plac Staszica 10
  64-920 Piła
  pokój: 328
  tel.: (067) 210 42 07
Poczta elektroniczna
wydziału:
  wsl@um.pila.pl
Z-ca Naczelnika:  Małgorzata Mściszewska
  Plac Staszica 10
  64-920 Piła
  pokój: 327
  tel.: (067) 210 42 73
 

Wydział wykonuje zadania własne związane z:

 1. gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta (lokalami mieszkalnymi i socjalnymi) oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Pile;
 2. współdziałaniem z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w zakresie kreowania polityki czynszowej w odniesieniu do lokali mieszkalnych i lokali socjalnych i przygotowywaniem projektów zarządzeń Prezydenta w tych sprawach;
 3. współdziałaniem z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi;
 4. współdziałaniem z Wydziałem Promocji i Rozwoju w zakresie określania polityki mieszkaniowej w zasobach komunalnych;
 5. współdziałaniem z Pilskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego z zakresie realizacji gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 6. przydziałem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych;
 7. zamianą “z urzędu” wcześniej przydzielonych lokali mieszkalnych;
 8. adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe;
 9. potwierdzaniem uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
 10. regulowaniem uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy;
 11. wykonywaniem egzekucji w sprawach lokalowych, w których prawomocne orzeczenia sądowe i ostateczne decyzje administracyjne orzekające opróżnienie lokalu zapadły przed 12 listopada 1994 r.;
 12. przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, wstrzymywaniem wypłaty dodatków mieszkaniowych i anulowaniem decyzji o wstrzymaniu wypłaty, sporządzaniem list wypłat i przelewów bankowych oraz kontrolą realizacji obowiązków związanych z pobieraniem dodatku mieszkaniowego w tym egzekucja nienależnie pobranych świadczeń;
 13. wypłatą odszkodowań przez Gminę Piła z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na realizację wyroku sądowego orzekającego eksmisję;
 14. występowaniem Gminy Piła w charakterze interwenienta ubocznego w procesach sądowych, w których może zostać orzeczony wyrok eksmisyjny;
 15. współdziałaniem z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w zakresie przekwalifikowań lokali mieszkalnych na lokale socjalne, w celu przeznaczenia ich na realizację wyroków eksmisyjnych;
 16. wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, w tym zezwoleń jednorazowych i dokonywanie przypisów i odpisów należności budżetu oraz ich egzekucja;
 17. ustalaniem dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

W zakresie zadań zleconych wydział odpowiedzialny jest za:

  wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach.

Pracownicy wydziału:

 
drukuj pobierz pdf